NYHETER 2010

WALKERS TILLDELAS DROTTNINGENS PRIS FÖR EXPORT
2010-04-21 00:00

Walkers Shortbread har för fjärde gången tilldelats engelska drottningens pris för internationell handel. Tidigare år de har tilldelats det prestigefyllda priset var 1985, 1988 och 1999.

40% av Walkers produktutbud exporteras idag till ca 80 länder vilket gör företaget till Skottlands största matvaruexportör.

Källa: 
http://www.walkersshortbread.com/news?articleId=5

 

Tillbaka